(పింక్ బోల్వార్మ్)

(అమెరికన్ మైకోరైజే)

(హెర్బిసైడ్లను)

(పత్తి యొక్క వైట్ ఫ్లైస్ యొక్క శత్రువు)

(పుష్పించే హార్మోన్)

(సేంద్రీయ టానిక్)

(సేంద్రీయ టానిక్)

(క్రిమిసంహారకాల)

(బయోలాజికల్ ఇన్సెచ్తిచిదె (Bt))

(చొంతైనింగ్ గిబ్బెరెల్లికి ఆసిడ్)

(చొంతైనింగ్ గిబ్బెరెల్లికి ఆసిడ్)

(ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్)

(మీ పంట యొక్క రూపాన్ని మార్చేయండి)

(అకెరిసిదే)

(పంటలకు విటమిన్లు)