அமெரிக்கன் மைகோரைசா

பிளவரிங் ஹார்மோன்

புழுமருந்து

பயோலொஜிக்கல் இன்செக்ட்சிதே (Bt)

கொண்டைனிங் கிபிபெரில்லிக் ஆசிட்

கொண்டைனிங் கிபிபெரில்லிக் ஆசிட்

ஆர்கானிக் தயாரிப்பு

உங்கள் பயிரின் முகத்தை மாற்றிடும்

வெள்ளை ஈக்களைத் தவிர்க்க

நெல்லில் பூச்சிகளுக்காக

நெல்லில் களை அழிப்பான்

நெல்லில் பிபிஎச் கட்டுப்பாட்டுக்கு

பிரோடு ஸ்பெக்ட்ரம் சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு

ஆர்கானிக் டானிக்

ஆர்கானிக் டானிக்

வீடிசைடு

தாவர வளர்ச்சி சீராக்கி (பிஜிஆர்)

பருத்தியில் வெள்ளை ஈ

பயிர்களுக்கு வைட்டமின்கள்

எங்கள் மொபைல் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்.   sumitomo products android application