(कापसा मध्ये गुलाबी अळी चा शत्रू)

(अमेरिका मायकोरायझा)

(कापसा मध्ये पांढऱ्या माशीचा शत्रू )

(तणनाशक)

(फुलांचा हार्मोन)

(किट नाशक)

(बायोलॉजिकल इंटेकसीसाइड (Bt))

(जिब्रेलिक एसिड युक्त)

(जिब्रेलिक एसिड युक्त)

(ऑर्गेनिक उत्पाद)

(पिकांचा चेहरा बदलून टाकेल)

(अकारिसाइड)