(कापसा मध्ये गुलाबी अळी चा शत्रू)

(अमेरिका मायकोरायझा)

(कापसा मध्ये पांढऱ्या माशीचा शत्रू )

(तणनाशक)

(फुलांचा हार्मोन)

(कीटनाशक)

(बायोलॉजिकल कीटनाशक (Bt))

(जिब्रेलिक एसिड युक्त)

(जिब्रेलिक एसिड युक्त)

(ऑर्गेनिक उत्पाद)

(पिकांचा चेहरा बदलून टाकेल)

(धान तणनाशक)

(पिकांचे ऑरगॅनिक टॉनिक)

(पिकांचे ऑरगॅनिक टॉनिक)

(कीटनाशक)

(अकारिसाइड)

आमचे मोबाइल ऐप डाउनलोड करा.